공지사항

커뮤니티 공지사항
Tin tức 상세보기 - Đề mục, Bộ phận, Nội dung, File 제공
Đề mục AI Kakao Talk, Dịch vụ tư vấn dân sự từ xa Chatbot
Bộ phận Đội Phát triển thông tin, Phòng Truyền thông Thông tin
Nội dung Thành phố Cheongju xây dựng Hệ thống Chatbot tư vấn dân sự trên nền tảng Kakao Talk và sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ chính thức từ ngày 1 tháng 12. Đây là dịch vụ mà bất kỳ ai sử dụng smartphone đều có thể tư vấn dân sự không bị hạn chế về thời gian và địa điểm.

Dự án bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 vừa qua, thông qua việc hợp tác giữa các bộ phận, phân tích cẩm nang hướng dẫn và DB tư vấn của Trung tâm dân sự 365, hệ thống đã lựa chọn ra 100 lĩnh vực thuộc môi trường, hành chính làm đối tượng xây dựng dựa trên thứ tự ưu tiên là các khiếu nại dân sự mà người dân thường hỏi.

Thông qua hệ thống này, người dùng có thể sử dụng Chatbot để hỏi về ▲ Xử lý xác động vật (thú chết dọc đường) do tai nạn trên đường xe chạy, cách thức bỏ và thu gom các loại rác, cách thức phạt và nộp phí cải tạo môi trường, khai báo hay cấp phép cho người kinh doanh thực phẩm đối với lĩnh vực môi trường – dọn vệ sinh, ▲ Đăng ký kết hôn, cấp trích lục hoặc hộ chiếu, CMND, khai báo cư trú thuộc lĩnh vực hành chính.

Để sử dụng Chatbot, đầu tiên bạn cần “Kết bạn” với tài khoản “Chatbot tư vấn dân sự Ủy ban thành phố Cheongju” trên Kakao Talk. Bằng hai hình thức Tìm kiếm hoặc nhấn vào nút rồi tìm theo từng bước, bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn dân sự Chatbot.

Một công chức của thành phố cho biết “Chatbot tư vấn dân sự Ủy ban thành phố Cheongju xây dựng lần này chỉ mới là bước đầu với dịch vụ giới hạn ở 2 lĩnh vực. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung nội dung tư vấn dân sự, thông qua phân tích sử dụng và phương pháp học máy (Machine Learning) cải tiến độ chính xác để có thể cung cấp dịch vụ tư vấn dân sự 365 ngày 24 giờ mọi lúc mọi nơi”.

▶ Hỏi đáp: Đội Phát triển thông tin, Phòng Truyền thông Thông tin (☎043-201-1323)
File
이전,다음보기
이전글 Thư viện thành phố Cheongju di dời tạm thời đến Hiệp hội Quản lý Sức khỏe Hàn Quốc cũ tại Jibuk-dong
다음글 Hãy đăng ký trải nghiệm cùng làm tương năm 2022