Go to the Contents

Thành phố cảng Zavkhan, Mông Cổ

Thông tin chung về thành phố cảng Zavkhan

 • Vị trí: Cách Ulaanbaatar 984 km về phía Tây
 • Diện tích: 82.500 ㎢
 • Dân số: 73.000 người
 • Thống đốc Governor D.Tuvshinjargal
 • Đặc trưng của thành phố: Tài nguyên trong lòng đất phong phú, đang trong tiến trình sa mạc hóa
 • Khí hậu: Thất thường mang tính lục địa
 • Ngành công nghiệp chính: Chăn nuôi, khoáng sản (quặng sắt, vàng, đồng, v.v)
 • Ký kết quan hệ hữu nghị: 14.04.2011

Tiểu sử của Thống đốc

 • Governor D.Tuvshinjargal, Thống đốc thành phố cảng Zavkhan, Mông Cổ
 • Họ tên: Governor D.Tuvshinjargal
 • Năm sinh: 1970
 • Học vấn
  • 1993: Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Mông Cổ (Học viện đào tạo giáo viên toán học, vật lý học)
  • 2012: Tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Mông Cổ (Kinh tế học)
 • Kinh nghiệm
  • 2012~2016: Trưởng phòng thư ký Thống đốc bang
  • 2019: Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ (Mongolian People's Party) ở thành phố cảng Zavkhan
  • 2020: Ủy viên của Đảng Nhân dân Mông Cổ
 • Nhậm chức: 01.12.2020

Hoạt động giao lưu giữa thành phố Cheongju ⇔ thành phố cảng Zavkhan

 • Ký kết hợp tác hữu nghị: 14.04.2011
 • Tháng 3.2010: Đoàn đại biểu thành phố cảng Zavkhan gồm 10 người (Trưởng đoàn: Thống đốc Sanjimatic Yadamshurundo) đến thăm thành phố Cheongju - Bày tỏ hy vọng giao lưu
 • Tháng 4.2011: Đoàn đại biểu thành phố cảng Zavkhan gồm 11 người (Trưởng đoàn: Thống đốc Sanjimatic Yadamshurundo) đến thăm thành phố Cheongju - Ký kết Hiệp ước giao lưu hữu nghị
 • Tháng 8.2011: Đoàn đại biểu thành phố Cheongju gồm 11 người (Trưởng đoàn: Phó thị trưởng Gwak Im-geun) đến thăm thành phố cảng Zavkhan
 • Tháng 8.2012: Đoàn đại biểu thành phố Cheongju gồm 12 người (Trưởng đoàn: Thị trưởng Han Beom-deok) đến thăm thành phố cảng Zavkhan - Tặng 200 máy vi tính, xây dựng “Rừng Cheongju”