Go to the Contents

Tên gọi

Quận Yongsan-gu, Seoul

Địa điểm

78 Baekbeom-ro, Yongsan-gu, Seoul (Wonhyo-ro 1ga 25 beongil)

Ngày kết nghĩa anh em

Ngày 30 tháng 11 năm 2004

Biểu tượng

Cây biểu tượng - Cây thông

Hoa biểu tượng - Hoa hồng

Chim biểu tượng - Bồ câu

Diện tích

21,87 ㎢

Dân số (hộ gia đình)

244 nghìn người (113 nghìn hộ)

Khu vực hành chính

36 dong theo pháp luật chỉ định, 20 dong theo quản lý hành chính

Ngày của người dân Yongsan

Ngày 18 tháng 10

Đặc trưng của khu vực

  • Nằm tại trung tâm Seoul, là vùng trọng điểm nối liền bờ Nam và bờ Bắc của sông Hangang
  • Nơi đây có núi Namsan, công viên Gia Đình, công viên Hyechang, công viên nhân dân Hangang
  • Khu vực có nhiều người nước ngoài lui tới vì có Quân đội 8 của Mỹ, văn phòng công vụ nước ngoài, đặc khu du lịch, v.v
  • Khu vực có tiềm năng phát triển dồi dào với tòa nhà công vụ mới của Seoul, địa thế nhà ga trung tâm của Đường sắt cao tốc Gyeongbu

Địa điểm du lịch chính

Đặc khu du lịch Itaewon, Trung tâm lưu thông điện tử Yongsan

Trang chủ

http://yongsan.go.kr