Go to the Contents

Tận hưởng Cheongju

Du lịch 1 ngày

Hành trình 1

Tour thành phố: Nhà văn hóa Chungbuk, Nho đường Cheongju → Đường Seongan-gil, Thành Cheongju-eup (Cột cờ sắt Yongdusaji, Công viên trung tâm) → Chợ Ngã sáu (Ukgeori)

Hành trình 2

Tour “K-Drama , K-Movie”: Nhà của Woonbo → Suamgol (Đài quan sát núi Uamsan), Kim Soo Hyun Drama Art Hall → Đại học Cheongnam

Hành trình 3

Tour trải nghiệm giáo dục lịch sử: Nhà triển lãm di vật Baekje, Cheongju → Bảo tàng in ấn cổ Cheongju/ Jikji → Viện nghiên cứu Khoa học & Giáo dục Chungbuk (Khu trải nghiệm khoa học: trải nghiệm khu vui chơi tưởng tượng, khu vui chơi phát kiến, khu vui chơi thần bí)

Hành trình 4

Tour Eco-green: Công viên sinh thái Munam (cắm trại, công viên tiệc cưới) → Công viên sinh thái con cóc (Duggeobi) → Vườn thực vật núi

Hành trình 5

Tour trải nghiệm nông thôn: Hồ Daecheong → Khu di sản văn hóa Munui → Làng sáng tác Madong → Làng trải nghiệm nông thôn (Làng chợ Malmi - Gadeok, Làng hoa sen Gangnae, Làng giấy truyền thống Hanji Munui Beollak, Làng mũ quan xanh Munui, Làng táo Miwon, Làng đi bộ Miwon, Làng Tiến sĩ Oh - Hyeondo)

Du lịch 2 ngày 1 đêm

Ngày 1

Du lịch Cheongju: Cheongju IC (Garosu-gil) -> Bảo tàng in ấn cổ Cheongju -> Suamgol -> Đường Seongan-gil / Chợ truyền thống Ngã sáu (Ukgeori) -> Về nơi nghỉ (ngắm cảnh về đêm của Cheongju trên Đài quan sát núi Uamsan)

Ngày 2

Du lịch gần Cheongju

  • Lựa chọn 1: Tòa thành trên núi Sangdansan -> Cheongju Land -> Bảo tàng Quốc gia Cheongju
  • Lựa chọn 2: Tòa thành trên núi Sangdansan -> Đại học Cheongnam -> Khu di sản văn hóa Munui -> Sangsu Herb Land

Sangsu Herb Land

  • Lựa chọn 3: Tòa thành trên núi Sangdangsan -> Vườn thực vật núi Midongsan
  • Lựa chọn 4: Tòa thành trên núi Sangdangsan -> Nước khoáng Chojeongyaksu -> Nhà của Woonbo