Go to the Contents

Ở lại Cheongju

Ở lại Cheongju
Tên địa điểm Địa chỉ Điện thoại
Khách sạn J-One 806 Jungbu-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungbuk 043-249-7777
Khách sạn Museo Tourist Hotel 41-20 Garosu-ro 1164 beongil (Gangseo-dong), Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 043-267-3200
Sejong Spatel 699 Singichojeong-ro, Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 043-213-2332
Khách sạn The Mark Tourist Hotel 41-34 Garosu-ro 1164 beongil (Gangseo-dong), Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 043-238-3344
Khách sạn Namu Tourist Hotel 45 Myeongam-ro 293 beongil (Myeongam-dong), Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 043-253-6666
Khách sạn Gallery Tourist Hotel 607 Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 043-267-1121
Khách sạn Newvera Tourist Hotel 32 Pungnyeon-ro 193 beongil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 043-235-8181~4
Khách sạn Grand Plaza Cheongju 114 Chungcheongdae-ro, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 043-290-1000