Go to the Contents

Giao thông ở Cheongju

Giới thiệu chuyến bay nội địa sân bay Cheongju (khởi hành mỗi ngày)

Giới thiệu chuyến bay nội địa sân bay Cheongju (khởi hành mỗi ngày)
Chuyến bay Xuất phát tại Jeju Đến Cheongju Xuất phát tại Cheongju Đến Jeju Ghi chú
Chuyến đầu 08:00 09:00 06:00 07:00 * Lịch trình chuyến bay có thể thay đổi.
Chuyến cuối 20:20 21:20 18:45 19:45

Giới thiệu chuyến bay quốc tế sân bay Cheongju

Giới thiệu chuyến bay quốc tế sân bay Cheongju
Chuyến bay Xuất phát tại Jeju Đến Cheongju
Korean Air Bangkok, Hồng Kông, Hàng Châu, Cheongsa, Osaka * Chuyến bay có thể thay đổi thường xuyên, vui lòng kiểm tra các nội dung cần thiết trước chuyến bay.
Asiana Airlines Bắc Kinh
Eaststar Jet Diên Cát
CHEONGJU INTERNATIONAL AIRPORT Flight schedule