Go to the Contents

Thành phố đã và đang thực hiện nhiều chính sách nhằm tạo nên một thành phố sạch, thân thiện với môi trường, cung cấp môi trường sống tiện nghi cho người dân, cung cấp cộng đồng phúc lợi mang đến cuộc sống hạnh phúc cho người dân.
Đặc biệt, thông qua các hoạt động giáo dục cho trẻ em về môi trường, chiến dịch 21C thành phố Cheongju xanh, chính sách giảm vật phẩm phế thải và tái sử dụng, v.v, thành phố đang nỗ lực sử dụng các nguồn lực của chính thành phố để tăng cường sự tham gia của người dân vào các vấn đề môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển sinh thái.
Đồng thời, Cheongju còn xây dựng môi trường kinh doanh tập trung vào dịch vụ xử lý và xử lý vật phẩm phế thải, một sức mạnh quan trọng của thành phố. Kết hợp với vận hành hệ thống lọc nước và thiêu hủy rác Cheongju, bãi chôn lấp vệ sinh thân thiện với môi trường thuộc vùng thủ đô.
Kết quả của nỗ lực bảo vệ môi trường không ngừng nghỉ của người dân và thành phố là dòng suối Musimcheon vốn bốc mùi do ô nhiễm một thời nay đã biến hình trở thành lưu vực có nhiều cá và con suối sạch, đẹp, nơi cư trú của nhiều loài chim như con diệc.

Confluence of the Mihocheon River and Mushimcheon River

Hợp lưu của suối Mihocheon và Musimcheon
Confluence of the Mihocheon River and Mushimcheon River

Osong Lake Park

Công viên Hồ Osong
Osong Lake Park