본문 바로가기

칭찬합시다

칭찬합시다

Tin tức 상세보기 - Đề mục, Bộ phận, Nội dung, File 제공
Đề mục Bước tiến mới vì tiện ích cho người đi bộ
Bộ phận Cheongju
Nội dung Vào ngày 12, thành phố Cheongju thông báo đã lắp đặt 377 “Biển báo tên đường dành cho người đi bộ” tại các con hẻm và đường nhỏ có nhiều người đi bộ qua lại, để người dân thành phố có thể dễ dàng tìm được điểm đến dựa trên địa chỉ theo tên đường.

Từ sau năm 2014, khi toàn quốc bắt đầu sử dụng địa chỉ theo tên đường, thành phố đã tiến hành lắp đặt các biển báo tên đường dành cho người đi bộ, nếu tính cả 377 biển báo của năm nay thì bao gồm tổng cộng là 11.534 biển báo và đã mang đến sự tiện lợi trong tìm kiếm địa chỉ theo tên đường.

Biển báo tên đường hiển thị địa chỉ theo tên đường chủ yếu lắp đặt hướng đến sử dụng cho xe ô tô, đối với các con hẻm nhỏ hay đường nhỏ hẹp thì có khá nhiều trường hợp gây khó khăn trong việc tìm đường cho người đi bộ. So với biển báo tên đường dành cho người đi bộ, biển báo tên đường dành cho xe ô tô được lắp đặt ở vị trí khá cao nên cũng khiến người đi bộ vất vả trong việc tìm địa chỉ theo tên đường.

Theo đó, để giải quyết bất tiện này cho người dân thành phố, thành phố đã cho lắp đặt thêm biển báo tên đường dành cho người đi bộ ở các con đường nhỏ và đường hẻm để nâng cao tính ứng dụng cho địa chỉ theo tên đường.

Một công chức có liên quan của thành phố đã cho biết “Để bất kỳ người dân thành phố nào cũng có thể tìm đường một cách dễ dàng, chúng tôi sẽ tiếp tục lắp đặt các biển báo tên đường dành cho người đi bộ ở các góc khuất của định vị, hướng dẫn vị trí”.
File
이전,다음보기
이전글 Trở thành Cheongju sở hữu môi trường kinh doanh tốt hơn năm 2023
다음글 Triển lãm nghệ thuật thế giới Cheongju năm 2023 vén màn “Bản đồ vật thể”